Het MVO beleid van ConfexionMVOcertificaat Confexion

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is belangrijk pijler waarop Confexion is gebouwd. Onze doelstelling op maatschappelijk terrein is dat we een duurzame inhoudelijke en financiële bijdrage willen leveren aan relevante projecten die nationaal en internationaal lichamelijk gehandicapte jongeren en volwassenen in achterstandsposities ondersteunen in het vergroten van arbeidskansen.

mvo2

Maatschappij

Wij willen kansarme jongeren en volwassenen steunen op het gebied van hun ontwikkeling en het kunnen participeren in de arbeidsmarkt. Door betrokkenheid bij een aantal nationale en internationale organisaties steunen wij jongeren en volwassenen met een lichamelijke beperking. Door middel van kennisoverdracht en financiële bijdrage steunt Confexion een aantal projecten in India waar gehandicapte straat kinderen worden opgevangen, moeders met een gehandicapt kind de opvang voor hun kind kunnen realiseren,en draagt Confexion bij aan het bouwen van een school voor gehandicapte kinderen. Van de opbrengst van elke tilband wordt een percentage afgedragen aan deze projecten.

Milieu

Wij proberen onze ecologische footprint te beperken. De gebruikte materialen zijn ecologisch verantwoord. Wij maken gebruik van gerecyclede garens, bamboe en ECO katoen. Het  snijafval wordt gescheiden voor recycling en ook oude tilbanden kunnen bij ons ingeleverd worden voor recycling.  Wij denken graag met u mee om ook voor uw organisatie het afval te beperken en een oplossing te vinden voor de recycling van oude tilbanden.

mvo3mvo4